bli av med kontakthinder

Tycker du det är jobbigt att ta kontakter med samarbetspartners, kunder osv? Tycker du det är jobbigt att synas?

Genom min coachning får du hjälp med övervinna alla former av snubbeltrådar som hindrar dig från att ta nästa steg i din yrkesroll.  Du får konkreta tips, nycklar och råd hur du kan ändra på några saker, så att det blir lättare att marknadsföra dig själv och din kompetens.

Vad är kontakthinder?

Kontakt- och säljhinder är i grund och botten rädslor. Forskare har ringat in 16 olika typer av rädslor, vilka hämmar många att ta kontakter och synas i olika sammanhang.

Att ha säljhinder kan både innebära  att man har svårt att sälja sina produkter och tjänster, men även att “sälja in” sig själv. 

När man har emotionella blockeringar innebär det att man håller sig själv tillbaka – helt i onödan. Nedan finner du exempel på fyra vanliga rädslor. 

 

Telefonfobiker

Ett beteende som innebär att man ogärna tar kontakter genom att ringa. Det går alldeles utmärkt för personer med telefonfobi att skapa kontakter på nätverksträffar, mingelpartyn, på flygplan och mässor etc., men inte genom att ringa.

 

Rollförnekare

Rollförnekelse innebär att man kan skämmas över att man är säljare.  Det kan även innebära att man inte vill acceptera att man har någon form av säljansvar i egenskap av att man är ingenjör, systemtekniker, sjukgymnast osv., vilket medför att man inte tar kontakter i tillräcklig utsträckning, hoppar över att följa upp offerter osv. 

 
 

Överförberedaren

Om man har har tendens till överförberedelse är man rädd för att inte vara tillräckligt förberedd vid kontakt med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. 

Detta medför att alldeles för mycket tid och kraft läggs just på förberedelser. Tiden till att ta kontakter och marknadsföra sig i skarpt läge slukas upp och antalet kontakter blir få.

 
 
 

Hyperprofessionell

Hyperprofessionalism är när det kan bli för mycket image och för lite verkstad- De som har tendenser till “hype” är måna om att visa upp en professionell image. De tycker att prospektering och uppsökande aktiviteter är opassande och förnedrande. Personer med ”hype” kan känna sig bekväma och glänsa när de blir kontaktade, men tycker själva illa om att initiera diverse kontakter själva.

 
 
 
 

Varför det är så viktigt att arbeta bort sina kontakthinder?

Först och främst så kan man påverka sin egen karriär på ett mer konkret sätt. När det blir lättare att marknadsföra sig själv och sin kompetens så ökar man helt enkelt sina chanser att synas inför dem som kan påverka ens karriär/situation.
Det kan handla om att ta kontakter för att få en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift, eller att göra sig synlig internt för att öka chanser till en befordran. Självklart kan det handla om att våga sälja sina tjänster och produkter som egenföretagare.

 

För det andra så är det både fysiskt och psykiskt påfrestande att ha kontakthinder OCH det är smittsamt. 
I vilket företag som helst, så tar det mellan 6-8 veckor tills en nyanställd har anammat företagskulturen och hur man kommunicerar internt och externt. Så man kan säga att man smittas av andras kontakt- och säljhinder genom att man kopierar kollegornas beteenden och vanor. 

 

Gratis webinar

Anmäl dig till ett inspelat webinar, som är helt gratis. Där får du lära dig hur 4-stegsmetoden fungerar och du kommer att få aha-upplevelser kring vanliga beteenden och hur man kan göra små förändringar som gör det lättare att göra sig själv och sin kompetens synlig. 

 

SYMPTOM PÅ KONTAKTHINDER

Svarar du ja på någon av frågorna ovan är det tecken på att kontakt- och säljhinder kan förekomma och ställa till det.

Referenser

Kontakta mig