Få hjälp med kontakthinder

Besitter du rädsla i att kontakta nya potentiella kunder? Genom mina utbildningar får du hjälp med övervinna alla former av kontakthinder som hindrar dig från att ta nästa steg i din yrkesroll.  Genom utbildningar får du tips, nycklar och konkreta exempel på hur du kan börja ta nya kontakter för ditt bolag. Välkommen till den spännande kunskapsresan redan idag! 

Vad är kontakthinder?

Kontakthinder är i grund och botten rädslor. Forskare har kommit fram till 16 olika typer av rädslor, vilka hämmar medarbetare att ta kontakt med såväl befintliga som potentiella kunder i säljsyfte. Om medarbetare, vilka har någon form av säljansvar, drar sig för att kontakta kunder kommer det att medföra att de inte når sin fulla potential och det kostar företagen 100 000-tals kronor i form av uteblivna affärer. Nedan finner du exempel på fyra vanliga rädslor. 

 

Telefonfobiker

En medarbetare som ogärna kontaktar potentiella kunder genom att ringa dem. Det går alldeles utmärkt att skapa kontakter på nätverksträffar, mingelpartyn, på flygplan och mässor etc., men inte genom att ringa.

 

Rollförnekare

Rollförnekelse innebär två saker. En medarbetare som har säljansvar uppfattar sig absolut inte som säljare, utan som t.ex. ingenjör, systemtekniker, sjukgymnast osv., vilket medför att hen inte går in för att driva säljprocesser. 

 
 

Överförberedaren

En medarbetare med säljansvar som har tendens till överförberedelse är rädd för att inte vara tillräckligt förberedd vid kontakt med kunder. Detta medför att alldeles för mycket tid och kraft läggs på förberedelser. Tiden till att kontakta nya och befintliga kunder slukas upp och antalet kontakter blir få.

 
 
 

Hyperprofessionell

De medarbetare som är hyperprofessionella är måna om att visa upp en professionell image. De tycker att prospektering är opassande och förnedrande. Personer med ”hype” fokuserar gärna på några stora prestigefyllda kunder.

 
 
 
 

Varför det är så viktigt att arbeta bort sina kontakthinder?

Förutom att det både är fysiskt och psykiskt påfrestande att ha kontakthinder, så kostar det otroligt mycket pengar i form av uteblivna affärer OCH det är smittsamt. ”Statistiskt sett tar det ca åtta veckor innan en nyanställd medarbetare har samma problematik som ledningen i bolaget att initiera kontakt i syfte att sälja sina varor och tjänster.”² 

 

² Av den anledningen är det av största vikt att såväl säljledning som medarbetare vågar utmana sig själva och ta reda på vad som döljer sig bakom för låga försäljningssiffror. För mer information om forskarna bakom Sales Call Reluctance® och den forskningen som bedrivs klicka här. potential och det kostar företagen 100 000-tals kronor i form av uteblivna affärer. Nedan finner du exempel på fyra vanliga rädslor.

 

Gratis webinar

Anmäl dig till mitt nästa live-webinar, som är helt gratis. Där får du lära dig hur du kan bli bekvämare med att ta kundkontakter, hur du lättare kan marknadsföra dig och faktiskt våga sälja i större utsträckning – även om du inte ser dig som säljare.

 

SYMPTOM PÅ KONTAKTHINDER

Svarar du ja på någon av frågorna ovan är det tecken på att ni troligtvis går miste om 100 000-tals kronor i uteblivna affärer.

Referenser

Kontakta mig