Verktyg för säljchfer

Är du säljchef och märker att det inte kommer in tillräckligt med affärer, så är det ditt ansvar att ta reda på vad som behövs göras och sedan se till att det blir gjort, eller hur? Grattis, du har kommit rätt! Meant To Mind kan hjälpa dig att både ringa in var skon klämmer och ge dig verktyg att lösa problemen. Med Meant To Minds hjälp får du vägledning hur medarbetarna i ditt team kan bli mer aktiva i era affärsprocesser och bli mästare på att coacha sig själva till ökade aktiviteter.

Är du chef?

Oavsett om du är försäljningschef eller har en annan typ av chefsroll, så har du med stor sannolikhet medarbetare som behöver kommunicera både internt med kollegor och externt med kunder. Man kan tycka att det är en självklarhet att man mejlar eller ringer till en kollega eller kund när man har en fråga, en intressant idé, ska följa upp offerter, har tankar kring tekniska utmaningar osv. Men det är ingen självklarhet. Tvärtom tycker många att det är jobbigt att ta kontakter av alla möjliga orsaker.

NEDAN EXEMPEL PÅ SÄLJ- OCH KONTAKTHINDER

Överförberedelse: Medarbetare lägger ofta oceaner av tid på förberedelser. Självklart ska man vara förberedd när man tar en första kontakt med en kund eller följer upp en offert, men i regel lägger man för mycket tid på förberedelser och det blir en stor (dold) tidstjuv.

Referenskunder

Kan det bli bättre?

Ja, det kan det! Chefer gör ofta väldigt bra saker, de sätter mål, upprättar strategier, har utvecklingssamtal, peppar och stöttar sina medarbetare och det känns ändå motigt. Om detta är fallet så ligger hindren ofta hos enskilda individer och de är omedvetna om att de sätter krokben på sig själva. 


Så det första steget är att hjälpa medarbetare och kollegor att ta reda på var skon verkligen klämmer.  Meant To Mind hjälper både enskilda individer att ändra på beteenden och bli mer delaktiga och lyfter även hela grupper till nya nivåer.

Så här säger en chef som har haft hjälp av Meant To Minds tjänster:

Gratis webinar

Anmäl dig till mitt nästa live-webinar, som är helt gratis. Där får du lära dig hur du kan bli bekvämare med att ta kundkontakter, hur du lättare kan marknadsföra dig och faktiskt våga sälja i större utsträckning – även om du inte ser dig som säljare.

Varför anlita Meant To Mind AB?

Det korta svaret är att Meant To Minds utbildningsinsatser bygger på 50 års forskning. Och forskningen visar att de som har säljansvar i regel behöver bli mer aktiva vad gäller att ta kontakter, bli mer aktiva att följa upp offerter och marknadsföra sig själva i mycket större utsträckning för att nå uppsatta mål. Man kan säga så här: Kan man sälja sin tjänst/produkt via en webshop, så ska man självklart göra det. Om affärsprocessen är mer komplex och man t.ex. har experter, rådgivare, konsulter och tekniker som har kundkontakter så är det av största vikt att de både initierar kundkontakter, följer upp offerter och bibehåller kontakt med befintliga kunder för att försäljningen ska fungera.Meant To Minds koncept är helt unikt och liknar ingenting annat. Istället för att fokusera på hur man borde göra, så tar vi reda på varför man inte gör det man vet att man borde göra och hjälper till med förändringar på individnivå. 

Kontakta mig