Stöd för chEfer

Är du chef och märker att du har medarbetare som drar sig för att ta kundkontakter eller som kanske sitter tysta på möten och inte gör sig hörda?

Jag kan hjälpa dig att snabbt & tillförlitligt ringa in vad det beror på. 

Om så önskas så coachar jag även medarbetarna i ditt team med beprövade KBT-metoder till att bli mer aktiva både vad gäller aktiviteter utanför organisationen som att ha kontakt med kunder och samarbetspartners, men även internt, vilket kan vara minst lika viktigt.

Är du chef?

Om du är chef så har du med stor sannolikhet medarbetare som behöver kommunicera både internt med kollegor och externt med kunder.

Man kan tycka att det är en självklarhet att man mejlar eller ringer till en kollega eller kund när man har en fråga, en intressant idé, ska följa upp offerter osv. Men det är ingen självklarhet.

Tvärtom tycker många att det är jobbigt att ta kontakter av alla möjliga orsaker.

NEDAN EXEMPEL PÅ HINDER

Överförberedelse: Medarbetare lägger ofta oceaner av tid på förberedelser. Självklart ska man vara förberedd när man tar en första kontakt med en kund eller när man ska hålla en presentation, men i regel lägger man för mycket tid på förberedelser och det blir en stor (dold) tidstjuv.

Referenskunder

Kan det bli bättre?

Ja, det kan det!

Chefer gör ofta väldigt bra saker; de sätter mål, upprättar strategier, har utvecklingssamtal osv, men kan ändå uppleva att medarbetarna inte kommer loss.

Om detta är fallet så ligger hindren ofta hos enskilda individer och de är omedvetna om att de sätter krokben på sig själva. 

Det första steget är att hjälpa medarbetare att ta reda på var skon verkligen klämmer.

Jag hjälper enskilda individer att ändra på beteenden så att de blir säkrare i sin roll och marknadsför sig själva i större utsträckning, både internt och externt.

Gratis webinar

Vill du ha ett smakprov vad man kan göra åt detta?

Anmäl dig till ett inspelat webinar. Där får du information om den unika 4-stegsmetoden om hur man kan bli bekvämare med att synas, ta kontakter, följa upp offerter etc. 

Varför anlita Meant To Mind AB?

Det korta svaret är att min coachning och KBT-metoder bygger på 50 års forskning. Bara man ändrar på 2-3 beteenden, vanor och tankemönster så sker förbättringar. 

Det intressanta är att de allra flesta vet vad de borde göra, t.e.x. borde kontakta gamla kunder, men de gör det inte. 

Så istället för att fokusera på vad man borde göra, så tar vi reda på varför man inte gör det man vet att man borde göra och hjälper till med förändringar på individnivå. 

Jag jobbar enbart med individer som vill göra en förändring och då blir resultaten fantastiska.

Kontakta mig