Så här fungerar det

Meant To Mind hjälper medarbetare, vilka har någon form av sälj- och kundansvar, att bli mer aktiva i sina kundkontakter. Varför är detta viktigt? Jo, ju komplexare affärsprocesser ett företag har desto fler steg är det innan en affär går i lås. Man behöver i regel orka och faktiskt våga ta många kontakter under resans gång. Meant To Minds utbildningar går ut på att göra det lättare för alla inblandade att ta alla de kontakter som krävs för att få in en affär.

Meant To Mind hjälper medarbetare som har säljansvar att:

Bli medvetna

Om att rädslor över huvud taget finns och att de påverkar försäljningen negativt.

Erkänna

Att det finns beteenden hos var och en som faktiskt hämmar försäljningen i dagsläget.

Bedöma

Vilka typer som påverkar produktiviteten och i vilken utsträckning kontakthinder förekommer.

Hjälpa sig själv

Att bli av med de hinder som hämmar försäljningen genom att använda beprövade metoder.

Gratis webinar

Anmäl dig till mitt nästa live-webinar, som är helt gratis. Där får du lära dig hur du kan bli bekvämare med att ta kundkontakter, hur du lättare kan marknadsföra dig och faktiskt våga sälja i större utsträckning – även om du inte ser dig som säljare.

 

Med Meant to Minds upplägg blir det blir lättare, bekvämare och roligare att ta kontakter och göra sig själv och sitt goda arbete SYNLIGT. Ja, som du förstår så resulterar det med tiden att fler uppdrag/affärer kommer till stånd.

Hur kan Meant to Mind hjälpa dig?

Forskning, som har bedrivits sedan 70-talet, visar på att den enskilt största skillnaden mellan toppsäljare och mediokra säljare är att toppsäljare tar fler kontakter med möjliga kunder. Ofta visar det sig att kompetenta och i grunden duktiga medarbetare har svårt att marknadsföra sig själva. that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. 

Naturliga ”self-promoters” som Madonna och andra stjärnor har lätt för att visa sin kompetens, men de allra flesta av oss kämpar mellan önskan att synliggöra vad vi kan och vår rädsla för att verka alltför framfusiga eller oförskämda. I grund och botten handlar det om (the fear om self-promotion)¹ ”rädslan för att marknadsföra sig själv”. Det är här Meant To Mind kommer in i bilden.

Referenser

Kontakta mig