Så här fungerar det

Meant To Mind hjälper personer med att bli mer bekväma med att marknadsföra sig själva och sin kompetens. Varför är detta viktigt? Jo, forskning visar att många är kompetenta, MEN många svårigheter med att göra sin kompetens synlig. De håller sig själva tillbaka – helt i onödan. Meant To Minds coach-program går ut på att man ska bli mer bekväm med att marknadsföra sig själv och sin kompetens

Meant To Mind hjälper PERSONER att:

Bli medvetna

Om att rädslor över huvud taget finns och att de påverkar hur man marknadsför sig själv i dagsläget negativt.

Erkänna

Att det finns beteenden hos var och en som faktiskt hämmar en att synas och få "cred" för sin kompetens i dagsläget.

Bedöma

Vilka snubbeltrådar man omedvetet har lagt ut för sig själv.

Hjälpa sig själv

Att bli av med de snubbeltrådar som håller en tillbaka genom att använda beprövade metoder.

Gratis webinar

Anmäl dig till mitt nästa live-webinar, som är helt gratis. Där får du lära dig hur du kan bli bekvämare med att ta kundkontakter, hur du lättare kan marknadsföra dig och faktiskt våga sälja i större utsträckning – även om du inte ser dig som säljare.

 

Med Meant to Minds upplägg blir det blir lättare, bekvämare och roligare att  göra sig själv och sitt goda arbete SYNLIGT. 

Hur kan Meant to Mind hjälpa dig?

Forskning, som har bedrivits sedan 70-talet, visar på att  kompetenta och i grunden duktiga medarbetare har svårt att marknadsföra sig själva. 

Detta i sin tur gör att många inte gör den karriär de har tänkt sig. 

Naturliga ”self-promoters” som Madonna och andra stjärnor har lätt för att visa sin kompetens, men de allra flesta av oss kämpar mellan önskan att synliggöra vad vi kan och vår rädsla för att verka alltför framfusiga eller oförskämda. I grund och botten handlar det om (the fear om self-promotion)¹ ”rädslan för att marknadsföra sig själv”. Det är här Meant To Mind kommer in i bilden.

Referenser

Kontakta mig