Säljutbildning till Sundsvall

Meant To Mind hjälper medarbetare att coacha sig själva till att bli mer aktiva i affärsprocessen. Meant To Mind utgår helt ifrån individens egna förutsättningar och varje kursdeltagare får helt individuella tips och råd baserat på beprövade KBT-metoder. Det här upplägget är som klippt och skuret för innovativa företag i Sundsvall med hög koncentration av experter.

Varför anlita Meant To Mind AB?

Sundsvall växer så det knakar och det byggs bostäder som aldrig för. Förutom den kända skogsnäringen är det en stad som ligger i framkant när det gäller IT. Många mindre företag är  underentreprenör till stora företag och myndigheter, men det är riskabelt att lägga alla ägg i samma korg. Det är viktigt för företagen i regionen att nå ut till flera kunder. För att nå ut till flera kunder så är det av största vikt att marknadsföra sig själv och sitt företag. Det är här Meant To Mind kommer in i bilden. Meant To Mind hjälper medarbetare att coacha sig själva till att bli mer aktiva i affärsprocessen. Meant To Mind utgår helt ifrån individens egna förutsättningar och varje kursdeltagare får helt individuella tips och råd baserat på beprövade KBT-metoder. Det här upplägget är som klippt och skuret för innovativa företag i Sundsvall med hög koncentration av experter.

Referenskunder

VARFÖR INTE EN TRADITIONELL SÄLJUTBILDNING?

När företag med komplexa affärsprocesser vill förbättra sin försäljning brukar receptet vara att satsa på gedigna förberedelser inför kundbesök. Fokus läggs ofta på hur själva kundmötet ska gå till. Visst är det bra att förbereda sig inför kundmöten och vara beredd på invändningar osv., men 50 års forskning visar att traditionell säljträning inte löser problemet.
Däremot visar forskning att man i regel initierar för få kontakter med kunder – därav utebliven försäljning. Så lösningen är att ta fler kontakter, göra sig synlig och marknadsföra sig mer frekvent, så kommer affärerna på sikt.

Vanliga snubbeltrådar och missar

Det är vanligt att man lyfter vikten av att bygga relationer i affärsprocesser och man uppmanar personer med säljansvar att betrakta sig själva som relationsbyggare och inte som säljare. Man uppmanar alltså medarbetare till att enbart bygga relationer istället för att ta ansvar för hela säljprocessen. Man blir en informatör! Snubbeltråden kallas för Rollförnekelse och kostar företag väldigt mycket i form av uteblivna affärer. Ju komplexare industrier desto vanligare är det med snubbeltråden Rollförnekelse.

 

Antingen så utgår man ifrån att man har renodlade säljare i teamet. Det är också vanligt att man upplever att  man inte säljer, utan mer bygger långsiktiga relationer med kunderna och ser sig mer som långsiktiga samarbetspartner än som säljare. Man känner alltså inte ansvar för säljprocessen för man upplever inte att man har en säljarroll. Snubbeltråden kallas för Rollförnekelse och kostar företag väldigt mycket i form av uteblivna affärer. Ju komplexare industrier desto vanligare är det med snubbeltråden ”Rollförnekelse”.

 

Telefonfobiker

En medarbetare som ogärna kontaktar potentiella kunder genom att ringa dem. Det går alldeles utmärkt att skapa kontakter på nätverksträffar, mingelpartyn, på flygplan och mässor etc., men inte genom att ringa.

 

Rollförnekare

Rollförnekelse innebär två saker. En medarbetare som har säljansvar uppfattar sig absolut inte som säljare, utan som t.ex. ingenjör, systemtekniker, sjukgymnast osv., vilket medför att hen inte går in för att driva säljprocesser. 

 
 

Överförberedaren

En medarbetare med säljansvar som har tendens till överförberedelse är rädd för att inte vara tillräckligt förberedd vid kontakt med kunder. Detta medför att alldeles för mycket tid och kraft läggs på förberedelser. Tiden till att kontakta nya och befintliga kunder slukas upp och antalet kontakter blir få.

 
 
 

Hyperprofessionell

De medarbetare som är hyperprofessionella är måna om att visa upp en professionell image. De tycker att prospektering är opassande och förnedrande. Personer med ”hype” fokuserar gärna på några stora prestigefyllda kunder.

 
 
 
 

Gratis webinar

Anmäl dig till mitt nästa live-webinar, som är helt gratis. Där får du lära dig hur du kan bli bekvämare med att ta kundkontakter, hur du lättare kan marknadsföra dig och faktiskt våga sälja i större utsträckning – även om du inte ser dig som säljare.

Läs mer om kontaktshinder

Mina utbildningar passa perfekt för dig som har problem med att ta nya säljkontakter eller för dig som allmänt har problem med kontakthinder.

Kontakta mig